European VIP Beveiliging Services
Persoons Beveiliging, Hotel Beveiliging, Evenementen Beveiliging, Trainingen voor Bedrijven en VIP's

Evenement Beveiliging is een Specialisme

Als men een evenement wil laten slagen is het noodzakelijk om een team van specialisten bij elkaar te brengen: u zoekt specialisten op het gebied van tent/zaal aankleding, catering en artiestenplanning. Vergeet ook niet de veiligheid voor zowel uw gasten als medewerkers (arbo-wet) etc.

Evenementen kunnen verstoord worden door diverse zaken (een ongeluk zit in een klein hoekje): Eigendommen kunnen, al dan niet opzettelijk, verdwijnen en bij evenementen met een verhoogd risico kan alleen de dreiging van ontvoering, terrorisme of geweld al voor verstoring zorgen.

Wat gaat u doen als de locatie waar u uw evenement gaat houden kort voor het evenement door brand en/of rook onbruikbaar wordt? Een nieuwe locatie zoeken, of het evenement helemaal afzeggen. Zelfs een voor het oog onbeduidend incident zal een diepere indruk op u en uw gasten maken, dan u denkt.

Details is het sleutelwoord voor het organiseren van een evenement. Een feestelijk of zakelijk doel? Uw evenement dient altijd perfect en ongestoord te verlopen. Het is daarom dat een Safety & Security expert deel dient uit te maken van een evenementen-organisatieteam om te komen tot:

Evenementen Veiligheid

  • Primaire Veilgheidszorg
  • Reduceren van risico's voor personen en goederen
  • Het waarborgen van privacy

Safety en Security

Kortom; schade en schande als gevolg van incidenten op het gebied van safety & security voorkomen, beperken en beheersen. Risico mangement voor bedrijven, het maken van een risicoanalyse en bijbehorende stappenplan.

Aan de vergadertafel wordt al meegedacht, tijdens de opbouw van de locatie wordt o.a. gecontroleerd naar de correct draaiende vluchtdeuren, vluchtwegbewijzering, aanwezigheid van blusmiddelen, Arbo-technische zaken, etc.

Gedurende de opbouw gaat de waarde van de locatie toenemen: denk hierbij aan geluid licht etc. en is de inzet van locatie beveiliging ook na werktijd een must.

Neem Contact op over Beveiliging

Wilt u meer weten over European VIP services, of wat ons bedrijf voor u kan betekenen, neem dan contact op via het contact formulier.

European VIP Services aan het werk

Enkele Foto's van onze werkzaamheden.

Aankomst Mr. Nelson Mandela
Aankomst Mr. Nelson Mandela

Brandblussser Controle
Brandblussser Controle

Aankomst Ned. Elftal
Aankomst Ned. Elftal

Rontgen van Blusser
Rontgen van Blusser